رئیس جمهور سوریه بشار حافظ الأسد : جنایت علیه بشریت

Syria's President Bashar al-Assad: Criminal Against Humanity. 
Human Rights Watch has released detailed evidence of The Syrian government committed crimes against humanity.
The Syrian security forces accused of torture and unlawful killings more than Ten Thousand civilians, including many women & children.
___________________________________________________________________________________

رئیس جمهور سوریه بشار حافظ الأسد : جنایت علیه بشریت
سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار مدارک و شواهد دقیق، دولت سوریه را محکوم به جنایت علیه بشریت کرد

نیروهای امنیتی سوریه متهم به شکنجه و قتل های غیر قانونی بیش از ده هزار نفر غیر نظامی، از جمله بسیاری از زنان و کودکان شده اند


0 comments:

ارسال یک نظر