تبریکی متفاوت برای جدایی نادر از سیمین؛ تبریک به مردم ایران، اهالی سینما و فرج الله سلحشور

امیر جعفری، چهره آشنای بازیگری کشور موفقیت های فیلم جدایی نادر از سیمین را به سلحشور هم تبریک می گوید.

این در حالی است که سلحشور نه تنها تبریک نگفته است، بلکه از چنین فیلمی اظهار شرمساری کرده و گفته بود:  جایزه گرفتن جدایی نادر از سیمین را برای ایران افتخار نمی دانم  و معتقدم  فرهادی یک فیلم متضاد با اعتقادات مردم وفرهنگ ایرانی ساخته است.

اما امیر جعفری می گوید: جایزه فیلم "جدایی نادر از سیمین" را به مردم، اهالی سینما و فرج‌الله سلحشور تبریک می‌گویم. همین.
او گفته است: چند تا کار خوب مثل "جدایی نادر از سیمین" و "یه حبه قند" ممکن است ساخته شود که من نوعی توی آن بازی کنم. دیگر کارها همگی معمولی هستند دیگر. معمولی رو به پایین. من مجبورم بنشینم انتخاب کنم یا یک متن خوب پیدا شود.

اصغر فرهادی در حالی که جایزه های بین المللی متعددی را به خود اختصاص داده، در یک قدمی اسکار ایستاده است.

موفقیتی که دولتمردان را خوش نیامده و به رغمی که بیشتر اهالی هنر و فرهنگ و حتی سیاسیون و فعالان اجتماعی این موفقیت بزرگ را به او تبریک گفته اند، از سوی وزیر ارشاد و رییس هیات دولت هنوز واکنشی مشاهده نشده است.

0 comments:

ارسال یک نظر