تاجزاده: اقتدارگرایان به الگوی ارتجاع و دیکتاتوری تبدیل شده اند

تاجزاده در پیامی از زندان اوین، با تبریک به اصولگراها برای تبدیل شدن به الگوی کامل ارتجاع و سفاکی در منطقه معتقد است که نه تنها به الگوی بیداری اسلامی تبدیل نشده ایم بلکه به الگوی حکومت های دیکتاتور و جبار تبدیل گشته ایم.

این زندانی سیاسی اعتقاد دارد در حال حاضر تنها حکومتهای جبار و سفاک هستند که از مدل حکومت ایرانی استفاده می کنند: از روی مردم با اتوموبیل رد می شوند، موتورسوارهای مرعوب کننده مدل شترسواران مصری می شوند،‌ حکومت سفاک سوری به تاسی از لباس شخصی ها و نیروهای خودسر سازمان یافته ایرانی به خوابگاه دانشجویان حمله می کند و فقط مانده معترضین را از پلها به پایین پرتاب کنند تا الگوبودن اقتدارگرایان کامل شود.

عضو ارشد سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت در این پیام که در صفحه فیس بوکش منتشر شده می افزاید: اگر زمانی انقلاب اسلامی الگوی بیداری بود، اکنون اقتدارگرایان ایرانی تبدیل به الگوی استبداد و ارتجاع و ضدیت با حقوق بشر در منطقه و جهان شده اند.

به اعتقاد این زندانی سیاسی "هر نظام سیاسی یک ویژگی دارد و ویژگی مبرز نظام ما هم یک نفره بودن آن است!"

0 comments:

ارسال یک نظر