تاجزاده : تفاوت اندیشه و روش مصباح یزدی با طالبان در چیست؟‎

  جـــرس: در پی گسترش و تداوم فعالیت افراطیونِ جبهۀ پایداری، سید مصطفی تاج زاده در پیامی از زندان اوین از تمامی مردم و فعالان خواست تا در فرصت موجود برای تبلیغات انتخاباتی، مواضع اعضای این جبهه را افشا کنند و به تنویر افکار عمومی در خصوص این بازماندگان "روند ترور و ارعاب و باند سعید امامی" بپردازند.


صفحۀ فیس بوکی مصطفی تاج زاده با انتشار این درخواست وی آورده است: اعضای این جریان جدید التاسیس به صراحت به اعلام موضع خود در خصوص "قتل های زنجیره ای و حذف فیزیکی و ترور منتقدان و مخالفان به روش سعید امامی " بپردازند.


این فعال جنبش سبز در پیام خود به فعالان و مردم می گوید:
"باوجود آن که مجلس نهم ضعیف تر و ناکارآمدتر و بله قربان گوتر از مجلس هشتم خواهد بود اما به دلیل این که همفکران سعید امامی حزب جبهه پایداری را تشکیل داده و قصد دارند رسماً و علناً مجلس را در اختیار و کنترل بگیرند و رهبر معنوی خود را نیز مصباح یزدی می خوانند، باید از فرصت تبلیغات انتخاباتی استفاده کرد و آنان را ملزم نمود تا مواضع خود را درباره حقوق و آزادی های اساسی و قانونی و به ویژه موارد ذیل به وضوح و صراحت اعلام دارند:
۱- استبداد دینی و تفاوت اندیشه و روش آقای مصباح یزدی با طالبان
۲- جایز بودن یا نبودن دروغ و غیبت و ایراد تهمت و افترا به رقبا و دشمنان خود از نظر شرعی
۳- دیدگاه آنان نسبت به قتل های زنجیره ای و حذف فیزیکی و ترور منتقدان و مخالفان به روش سعید امامی"


گفتنی است، تاجزاده پیش از این نیز اعلام کرده بود که "جبهه پایداری توسط همفکران سعید امامی تشکیل شده است."

0 comments:

ارسال یک نظر