انتقاد یک مرجع لبنانی از مواضع جمهوری اسلامی در قبال حوادث سوریه

جـــرس: در پی تداوم سکوت جمهوری اسلامی در برابر سرکوب و کشتار معترضان در سوریه، سيد على الامين از رهبران و مراجع شيعيان لبنان ضمن حمايت از خواست مردم سوريه كه به گفته او خواهان "آزادى و عدالت" هستند، موضع جمهوری اسلامی در برابر حوادث سوريه را به باد انتقاد گرفت.


به گزارش العربیه، اين مرجع شیعه گفت: ايران ظاهراً در بسيارى از نقاط جهان عرب، خواهان كثرت گرايى و آزادى بيان و عقيده است، ليكن وقتى به وضع مردم سوريه مى رسد، سكوت اختيار مى كند و سخن و رفتارى خلاف واقعيت موجود در سوريه از خود بروز مى دهد.


الامين افزود: موضع تهران نسبت به اوضاع سوريه نشان مى دهد كه ايمان به آزادى و احترام به حقوق ديگران در آنجا فراموش مى شود.


این مرجع منتقد جمهوری اسلامی تاکید کرد که لازم است تمامی مراجع شيعه هشيار باشند كه حوادث تاريخى را تبديل به اعتقادات پرشور ايدئولوژيك نكنند و آنها را به ادوات كينه ورزى و قشون كشى مبدل نسازند.


اين مرجع لبنانى تاكيد كرد كه همه ى مسلمانان بايد داورى را به قرآن كريم و سنت و حديث قطعى، واگذار كنند و از خودسريها و خودمحوريها بپرهيزند.


اين چهره مذهبى معروف لبنانى درباره اين كه چرا بعضى از روحانيان شيعه او را تكفير كرده اند در همين برنامه خاطرنشان مى سازد: اسلام خيلى ساده تر و دل بازتر از آن است كه اينان تصور مى كنند.


وى مى گويد: من كودكى ام را در خانواده اى مذهبى گذراندم، اما كسى از من نپرسيد كه همبازى هايت سنى هستند يا شيعه، مسلمان هستند و يا مسيحى و غيره. اصلاً ما كارى به دين و عقيده ى كسى نداشتيم.

0 comments:

ارسال یک نظر