عکس: پوستر محرم سبز - بخش 18

"در عجبم از مردمی که خود زیر شلاق ظلم و ستم زندگی میکنند و بر حسینی می گریند که آزاده زیست."
دكتر شریعتی

"شمر هزار و اندی سال پیش مرد و تمام شد، شمر زمان را بشناسید و بر علیه او قیام کنید."

شهید مطهری

0 comments:

ارسال یک نظر