پوستر: رای من کجاست؟ (پوستر دوم)

پوستر: رای من کجاست؟  
طراح: دوست سبز

رای من زندانی ست
رای من در سلول
رای من در زنجیر
رای من در حصر است!

یک ملت بزرگ انتخابات درجه دو انتصابی را تحمل نمی کند.
میر حسین موسوی 

0 comments:

ارسال یک نظر