کناره گیری مسعود نیلی از ریاست دانشکده اقتصاد

مسعود نیلی از ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی کنار رفت.

او از سال ۱۳۷۹ ریاست دپارتمان اقتصاد دانشکدهٔ مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف را به عهده داشت. از او تا کنون ۷ جلد کتاب و تعداد زیادی مقاله در حوزه‌های مختلف اقتصاد کلان و اقتصاد سیاسی منتشر شده است. از کتاب‌های منتشرشده او می توان اقتصاد ایران،اقتصاد ایران ومعمای توسعه نیافتگی ، تجربه توسعه صنعتی در جهان را نام برد. زمینه علمی مورد علاقه او اقتصاد سیاسی و اقتصاد کلان است.

وی در زمان هاشمی رفسنجانی و خاتمی ریاست سازمان برنامه و بودجه را برعهده داشت.

دانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه صنعتی شریف اولین دانشکده وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که باهدف  آموزش علوم مدیریت واقتصاد با رویکردی نو و متفاوت از سایر مراکز آموزشی و تحصیلی، در سال  ۱۳۷۸شمسی تاسیس شد. پیچیدگی زیاد مسائل اقتصادی کشور و ضرورت استفاده از دانش روز اقتصاد در سیاستگذاری و ترسیم چشم   اندازهای آتی، موجب راه اندازی رشته علوم اقتصادی و مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی در گرایش اقتصاد در این دانشکده گردید.

خبر آنلاین گزارش داده است که  محمدرضا آراستی که در دانشگاه های صنعتی اصفهان و شریف صنایع خوانده مدرک دکترای خود را از دانشگاه کرونوبل فرانسه در رشته مدیریت تکنولوژی گرف، جانشین وی شده است.

0 comments:

ارسال یک نظر