مهاجرانی سخنان وزیر اطلاعات پیرامون دریافت کمک مالی از عربستان را تکذیب کرد

روی سخنم با رهبری است

جـــرس: در پی دروغ پردازی رسانه های محفلی و همزمان اظهارات وزیر اطلاعات پیرامون حضور عطاالله مهاجرانی و یکی از روزنامه نگاران ایرانی در مراسم ضیافت پادشاه عربستان و دریافت ۱۸ میلیون دلار از دستگاه امنیتی عربستان، مهاجرانی ضمن تکذیب مطالب مندرجه در سایت های محفلی و سخنان وزیر اطلاعات، در تارنمای مکتوب یادداشتی در رد "عدالت و اجتهاد" رئیس دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی منتشر کرد.

رسانه های حکومتیِ وابسته به جریان های محفلی، طی دو روز اخیر با انتشار مطلبی مدعی شده بودند "عطاالله مهاجرانی در کنار علیرضا نوری زاده برای دریافت کمک ۱۸ میلیون دلاری از دستگاه امنیتی عربستان راهی ضیافت شاه عربستان در «الجنادریه» شده بودند."

در همین زمینه، مهاجرانی در رد این اتهامات، توضیح می دهد:  "اینجانب هیچ ملاقاتی با هیچ یک از مقامات سیاسی و امنیتی دولت عربستان نداشته ام. پولی برای براندازی دریافت نکرده ام و سخن وزیر اطلاعات را دروغی بزرگ و تهمتی آشکار می دانم. که تنها بایست به ساحل امن توکل بر خداوند بزرگ پناه برد."

عطاءالله مهاجرانی در یادداشت خود ضمن یادآوری شروطی چون "عدالت و اجتهاد" برای رئیس دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، وزیر اطلاعات را به موجب اتهامات و افترای وارده، فاقد این شروط دانسته و همزمان به دلیل انتصاب مستقیم این مقام ارشد امنیتی توسط رهبری، شخص رهبر را "عملا مسوول چنین افترایی" ذکر کرده است.

وی همچنین تاکید کرده است که با توجه به شرایط و رخدادهای فعلی، "آیه الله خامنه ای مسوول دستور تیر هستند و مسوول آنچه در زندان های جمهوری اسلامی می گذرد. برای طرح چنین نکات و نقد و نظری ضرورتی ندارد که انسان از یک دولت خارجی پول بگیرد."

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار