پوستر : ۲۵ بهمن آواز یگانگی

پوستر : ۲۵ بهمن آواز یگانگی 
طراح: دوست سبز

اینک فریاد کن
آواز یگانگی گل و آفتاب را...
مباد که فردا،
در سکوت دفن آرزوهایمان
چون باران بباریم ...


0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار