برای اعتراض به حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد بپا خیزیم

اطلاعیه سازمان جمهوریخواهان ایران
جـــرس: در آستانه یکمین سالگرد حصر راهبران جنبش سبز، و در پی انتشار بیانیه گروهی از زندانیان سیاسی جهت فراخواندن فعالان و هموطنان به تلاش برای آزادی رهبران جنبش، سازمان جمهوریخواهان ایران با صدور بیانیه ای، همگان را به اتحاد عمل جهت این مهم دعوت کرد.

به گزارش جرس، این تشکل سیاسی در بیانیه ای که روز هفتم بهمن صادر و انتشار داده، خاطرنشان می کند: "ما از سرنوشت رهبران جنبش، در دست ماموران امنیتی و خطری که سلامت و امنیت آنان را تهدید می کند نگرانیم و باید متحدا بهر صورت ممکن خواست آزادی آنان را به گوش حکومتگران و جهانیان برسانیم."

سازمان جمهوریخواهان ایران همچنین متذکر این می شود که که "ما در خارج از کشور می کوشیم با برگزاری تظاهرات، نامه های سرگشاده، برانگیختن حساسیت مطبوعات و رسانه ها...و هر نوع اقدام تبلیغی دیگری، به فراخوان یاران دربندمان پاسخ گوییم و از همه همفکران و هموطنان خود انتظار داریم با هر ابتکار ممکن، در این میدان گام بگذارند."

متن این بیانیه که نسخه ای از آن در اختیار جرس قرار گرفته به شرح زیر است:

در پاسخ به ندای زندانیان سیاسی

هموطنان عزیز

نزدیک به یکسال از حصر غیرقانونی رهبران نمادین جنبش سبز که مصداق بارز آدم ربایی در حقوق بین المللی است، می گذرد. اعتراض و استقامت آنها در برابر پایمال شدن حقوق مردم یکی از عوامل اساسی پیدایش و تداوم جنبش مردم ایران برای گر فتن حق خود از حکومت بوده است. آخرین پیام های آنان برای عدم شرکت در انتخابات موجب اتحاد نظر گسترده ای میان منتقدان و مخالفان نظام حاکم در ایران شده است.

ما از سرنوشت آنان در دست ماموران امنیتی و خطری که سلامت و امنیت آنان را تهدید می کند نگرانیم و باید متحدا بهر صورت ممکن خواست آزادی آنان را به گوش حکومتگران و جهانیان برسانیم.

ما در خارج از کشور می کوشیم با برگزاری تظاهرات، نامه های سرگشاده، برانگیختن حساسیت مطبوعات و رسانه ها...و هر نوع اقدام تبلیغی دیگری، به فراخوان یاران دربندمان پاسخ گوییم و از همه همفکران و هموطنان خود انتظار داریم با هر ابتکار ممکن، در این میدان گام بگذارند.

بیایید دست در دست هم برای رهایی این سه تن و همه پیکارگران از زندان، شکنجه و اعدام مبارزه کنیم.

هفتم بهمن 1390 – 27 ژانویه 2012
سازمان جمهوریخواهان ایران

0 comments:

ارسال یک نظر