یک سکه و چند قیمت؛ سکه صعود می کند، مسئولان سکوت

در حالی که قیمت طلا در بازارهای جهانی افزایش می یابد، ارزش برابر دلار در بازارهای ایران سیرصعودی داشته و هر ساعت بر قیمت سکه افزوده می شود.

بر اساس آخرین قیمت اعلام شده از سوی سایت مثقال قیمت یک سکه در حال حاضر ۱۰۲۰۰۰۰ است که از روز گذشته دویست هزار تومان رشد داشته است.

این در حالی است که قیمت طلا در بازارهای جهانی ۱۶۷۶ دلار است که حتی با محاسبه دلار در بازار آزاد، قیمت سکه حدود هشتصد هزار تومان تخمین زده می شود.

تعطیلی چند روزه، سکوت مسئولان و سیاست های غلط اقتصادی نگرانی مردم را موجب شده است.

طی روزهای گذشته هیچ مقام اقتصادی در خصوص نوسانات قیمت سکه و ارز اظهار نظر نکرده است.

جدول زیر قیمت سکه طی ۳۴ سال گذشته است که خبرگزاری مهر تهیه کرده است.

 
سال قیمت/تومان
۵۷ ۴۲۰
۵۸ ۱۳۰۰
 ۵۹ ۲۴۰۰
 ۶۰ ۳۵۰۰
 ۶۱ ۳۵۰۰
 ۶۲ ۳۵۰۰
 ۶۳ ۳۹۰۰
 ۶۴ ۴۴۱۸
 ۶۵ ۶۵۰۰
 ۶۶ ۱۱۲۵۷
 ۶۷ ۹۹۳۹
 ۶۸ ۱۰۹۲۲
 ۶۹ ۱۲۷۰۷
 ۷۰ ۱۲۴۴۷
 ۷۱ ۱۲۴۰۹
 ۷۲ ۱۶۴۸۸
 ۷۳ ۳۰۳۵۲
 ۷۴ ۴۴۱۶۹
 ۷۵ ۴۱۲۷۳
 ۷۶ ۳۸۸۳۳
 ۷۷ ۴۵۰۹۲
 ۷۸ ۵۸۷۴۱
 ۷۹ ۶۰۵۱۲
 ۸۰ ۶۰۸۲۰
 ۸۱ ۶۹۹۶۰
 ۸۲ ۸۶۱۵۰
 ۸۳ ۱۰۴۵۳۷
 ۸۴ ۱۲۲۸۹۰
 ۸۵ ۱۶۷۹۶۷
 ۸۶ ۱۹۰۶۷۸
 ۸۷ ۲۳۱۶۴۹
 ۸۸ ۲۸۸۰۰۰
 ۸۹ ۴۳۵۰۰۰
۹۰ ( ابتدای بهمن) ۹۰۰۰۰۰

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار