رییس بهداری اوین مانع اعزام زندانیان سیاسی به بیمارستان می شود

ادورانیوز: مجید رضا زاده، رییس بهداری زندان اوین با انواع کارشکنی ها و سنگ اندازی ها، مانع اعزام زندانیان سیاسی به بیمارستان می شود.

به گزارش جرس، وی در دستوری به پزشکان بهداری اوین اعلام کرده است که از اعلام وضعیت اضطراری برای زندانیان سیاسی خودداری کنند.اعلام وضعیت اضطراری از نظر قانونی مقامات زندان را ملزم به اعزام زندانی به بیمارستان می کند.

این در حالی است که بهداری زندان اوین فاقد پزشکان متخصص در زمینه مغز و اعصاب، اورولوژی، قلب، و ارتوپدی است.بهداری اوین همچنین از تجهیزات لازم پزشکی برای رساندن کمک به بیماران در مواقع اضطراری محروم است.

گفتنی است همین نوع برخورد رضا زاده در تابستان سال گذشته، موجب به شهادت رسیدن هدی صابر در پی اعتصاب غذا شد.

هدی صابر در اعتراض به مرگ هاله سحابی در پی ضرب و شتم ماموران امنیتی به وقوع پیوسته بود، دست به اعتصاب غذا زد که در نتیجه همین اعتصاب غذا و بی توجهی بهداری اوین، در زندان اوین جان باخت. رضا زاده پس از این حادثه در مصاحبه ای با خبرگزاری دولتی ایرنا اعلام کرد که هدی صابر اصلا در اعتصاب غذا نبوده است. در واکنش به این ادعا همان موقع بیش از ۶۰ زندانی سیاسی در شهادتنامه ای اعلام کردند که هدی صابر در اثر اعتصاب غذا، بی توجهی بهداری و همچنین ضرب و شتم ماموران امنیتی در بهداری اوین به شهادت رسیده است.

خانواده های زندانیان سیاسی با توجه به رفتارهای رییس بهداری اوین به شدت نگران جان عزیران خود هستند و نگران اند که وی موجب بروز فاجعه هایی دیگر در اوین شود.

چندی پیش خانواده زندانیان سیاسی در بیانیه ای نسبت به وضعیت سلامتی زندانیان سیاسی ابراز نگرانی کرده و اظهار داشته بودند که بیماری های حادّ تشدید شده در زندان، بیماری هایی که حاصل حضور مداوم در زندان و شرایط غیربهداشتی آن است و عدم رسیدگی به وضعیت این بیماران که اکثر آنان دوران جوانی راپشت سر گذاشته اند نگرانی شدید خانواده ها را موجب شده است.

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار