کاری که دائمی است، همان حبس بنده است که تا ساعت آخر عمر از این کار خلاص نمی شوم

نامه ای منتشر نشده از دکتر مصدق
 
جرس: نامه ای منتشر نشده از دکتر محمد مصدق انتشار یافت. در این نامه آمده است:" ... در این کشور نه طبق سلیقه نوعی اشخاص کار است و نه اطمینان بر دوام کار. و کاری که دائمی است و تعطیل نمیشود، همان حبس بنده در احمد آباد است که اطمینان دارم تا ساعت آخر عمر از این کار خلاص نمیشوم .."

به گزارش انقلاب اسلامی در هجرت، این نامه برای اولین بار منتشر می شود و تاکنون در صندوقخانه دکتر صبار فرمانفرما بوده است.

احمد آباد ۷ فروردین ماه ۱۳۴۲

قربانت گردم

تلگراف جنابعالی عز وصول ارزانی بخشید و موجب نهایت امتنان گردید از اینکه سلامت هستید و در خارج از مملکت بکار اشتغال دارید بسیار خوشوقتم چونکه در این کشور نه طبق سلیقه نوعی اشخاص کار است و نه اطمینان بر دوام کار. و کاری که دائمی است و تعطیل نمیشود، همان حبس بنده در احمد آباد است که اطمینان دارم تا ساعت آخر عمر از این کار خلاص نمیشوم و اکنون اصلاحات ارضی هم قوزی بالا قوز شده . فرزندانم که مشمول قانون نبودند برای اینکه از جرکه مالکین خارج شوند پیشنهاد فروش داده که قبول هم کرده اند ولی اکنون بلا تکلیفند این است وضع مملکت و خیلی بهتر که تشریف ندارید و در خارج اشتغال دارید غلامحسین هم با خانم و دخترش برای یک ماه باروپا رفته است و اکنون فقط همان احمد است که هر ۱۵ روز یک مرتبه سری به محبس بابا میزند و میرود و دیگر با هیچ کس حق ملاقات ندارم بیش از این شما را متاثر نمی کنم و خواهانم همیشه سلامت و خوش باشید

دکتر محمد مصدق

0 comments:

ارسال یک نظر