تفهیم اتهام پنج فعال سیاسی در شاهین شهر اصفهان

جرس: منابع حقوق بشری گزارش داده اند که روز پنج شنبه هشتم دی ماه، پنج تن از فعالین سیاسی پان ایرانیست به دادگاه انقلاب شاهین شهر استان اصفهان احضار شده و در پی این احضار اتهام "تبلیغ علیه نظام" به آنان تفهیم شد.

به گزارش خبرگزاری حقوق بشر ایران، رضا کرمانی، حسین شهریاری، حجت کلاشی و دو تن دیگر روز پنج شنبه در دادگاه انقلاب شاهین شهر حضور یافتند و دفاعیات خود را در خصوص اتهامات وارده به بازپرسی این دادگاه اعلام نمودند.

این سه تن سال گذشته در ۳۰ کیلومتری اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به بند الف ط زندان اصفهان منتقل و پس از مدتی به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار