احمدی نژاد هم به اصلاحات رو آورد

احمدی نژاد با انتقاد از اینکه سیستم و ادبیات اداری در کشور برمبنای دریافت پول از خزانه نهادینه شده است، گفت: «همه این قوانین و ادبیات باید اصلاح شده و ما نیازمند اصلاحات اساسی در برنامه‌های خود هستیم.»

به گزارش ایسنا، محمود احمدی‌نژاد، در حالی که بیشترین تعداد زندانی سیاسی در زمان دولتمردیش را دارد مدعی است: «هر کس با هر ایده و اعتقادی که دارد و متعلق به هر جناحی که هست باید سهم خود را در ساختن ایران ایفا نماید چرا که ساختن کشور به نفع آرمان‌ها و همه ملت ایران است.»

احمدی نژاد که سابقه شکایت از روزنامه نگاران و نمایندگان را نبز به نام دولت خود ثبت کرده است؛ با خطاب قرار دادن کسانی که در مسیر اقدامات دولت با هیاهو و جنجال قصد کارشکنی و اخلال دارند، گفت: «بدترین مدیریت برای کسی است که مدیریت زمان و اندیشه خود را در اختیار عده‌ای قرار دهد که با انتشار یک روزنامه یا یک مطلب بخواهند کارهای او را هدایت کنند.»

او نگفت به رغم محدود کردن رسانه ها و حبس روزنامه نگاران چرا هیچ یک از وعده های او تاکنون محقق نشده است.

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار