انتشار نشریۀ «آیین گفت‌و‌گو»، به صاحب‌امتیازی سید محمد خاتمی

جـــرس: در ادامۀ روند آگاهی بخشی و گفتمان سازی در میان حامیان جنبش و آحاد جامعه، نشریه ای تحت عنوان «آیین گفت‌و‌گو»، به صاحب‌امتیازی سید محمد خاتمی و سردبیری هادی خانیکی منتشر شد و روی پیشخوان قرار گرفت.


به گزارش تارنمای «باران»، در نخستین شماره از این دوماهنامه فرهنگی اجتماعی، به موضوعاتی پیرامون "گفت‌و‌گو"‌، "زمینه‌ها‌"، "ضرورت‌ها"، "الزامات" و "سازکارهای فرهنگی سیاسی اجتماعی این مقوله" در ایران و جهان امروز پرداخته شده است.


همچنین در این شماره، گفت‌و‌گوهایی با سیدمحمد خاتمی‌، سید محمد صدر، کاظم معتمدنژاد، نعمت‌الله فاضلی و همچنین مقاله‌هایی از سید علی محمودی، علی پایا، محسن رنانی، احمد مسجدجامعی، پرویز پیران، محمد امین قانعی‌راد، محمد فاضلی و چند تن از فعالان و اندیشمندان دیگر منتشر شده است.

0 comments:

ارسال یک نظر