پوستر: پاسخ اعتماد سرنیزه نیست!

پوستر: پاسخ اعتماد سرنیزه نیست!
طراح: دوست سبز

"رای و خواست مردم منشا مشروعیت قدرت سیاسی است  و جنبش سبزاعمال هر گونه صلاحیت خودسرانه و گزینشی تحت عنوان نظارت استصوابی را مغایر با قانون اساسی، حق تعیین سرنوشت مردم وحقوق بنیادین آانها دانسته و با آن مبارزه میکند." 
بیانیه شماره ۱۸ میر حسین موسوی

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار