محرومیت ایران از خدمات سوئیفت

سازمان جهاني انتقالات بین بانکي روز جمعه توافق کرد که ایران از خدمات خود محروم کند و این اقدام فشار زیادي بر روي جمهوری اسلامی  وارد مي کند تا دست از برنامه هاي اتمي مشکوک اش بردارد. محروم شدن ایران از خدمات سوئیفت زود تر از تحریم هاي اقتصادي که تا کنون براي این کشور درنظر گرفته شده بود، عمل مي کند اقتصاد ایران یک اقتصاد وابسته به نفت است و این اقدام یک شوک ناگهاني برای این کشور است. سوئیفت از سوي آمریکا و اتحادیه اروپا که تلاش مي کنند راهي غیر از حمله نظامي براي متوقف کردن برنامه هاي اتمي ایران پیدا کنند، تحت فشار بود تا ایران را تحریم کند. مارک دوبوویتز، کارشناس مسائل تحریم ایران در دولت اوباما، مي گوید:« اگر سوئیفت ایران را تحریم کند، ضربه شدیدي به شریان هاي حیاتي اقتصاد ایران وارد مي شود. این اقدام یک بي آبرویي سیاسي نیز هست: ایران اولین کشوري است که از خدمات سوئیفت که همتراز سازمان ملل در دنیاي اقتصاد است، محروم مي شود.» اتحادیه اروپا قرار است تا چند هفته دیگر بانک هاي مهم ایران را از شبکه سوئیفت حذف کند.  با توجه به تورم شدید که زندگي مردم عادي را سخت کرده و خطر بالارفتن قیمت نفت در بازار جهاني، این آخرین راه حل براي متوقف کردن برنامه هاي اتمي این کشور است. ایران ممکن است دست به اقدامات پیش بیني نشده اي بزند. اتحادیه اروپا تحریم نفتي ایران را نیز تصویب کرده است که از تابستان امسال به اجرا گذاشته می شود. تحریم نفت ایران از سوي آمریکا اواخر امسال اجرا خواهد شد. سوئیفت اعلام کرده است که خود را با وضعیتي که از بعد از تحریم ایران بوجود مي آید، تطبیق داده است. سوئیفت قبلا با گفتن این که در مورد نقل و انتقالاتي که از طریق این سازمان صورت مي گیرد قضاوت نمي کند و هر کس مي تواند از این خدمات استفاده کند، تلاش هاي بین المللي را براي هدف قرار دادن کشورها و شرکت هاي دیگر رد کرده بود. سوئیفت در بیانیه اي که در سایت رسمي اش منتشر شده است نوشت که تصمیم محروم کردن ایران از خدمات این سازمان نشان دهنده یک وضعیت استثنایي است که حمایت هاي جهاني در مورد تحریم ایران با آن همراه بوده اند. گلوب اند میل، 15 فوریه

0 comments:

ارسال یک نظر