شاهرخ زمانی ومحمد جراحی هم چنان در بند قرنطینه زندان تبریز نگهداری می شوند

ابراز نگرانی از وضعیت نامعلوم میثم نجاتی

جـــرس: به گزارش منابع کارگری، شاهرخ زمانی ومحمد جراحی، دو فعال کارگری بازداشتی، در بند قرنطینه بدون لباس گرم و وسائل گرم كننده در شرائط سختی به سر می برند.

به گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر، ماموران زندان و مقامات امنیتی، همچنان پس از ده روز از بازداشت شاهرخ زمانی ومحمد جراحی، از ملاقات خانواده و دریافت لباس گرم برای این دو زندانی جلوگیری می كنند.

بر اساس این گزارش، مقامات زندان به اعتراض های مكرر این دو زندانی تاكنون توجه نكرده و بدین وسیله آنان را تحت فشارهای جسمی وروانی قرار می دهند. در حالی كه داشتن لباس گرم از حقوق اولیه زندانی است.

طی هفته های گذشته، شاهرخ زمانی؛ محمد جراحی؛ نیما پوریعقوب؛ ساسان واهبی وش؛ شیث امانی؛ صدیق کریمی؛ شریف ساعدپناه؛ مظفر صالح نیا؛ میثم نجاتی عارف؛ ابراهیم مددی؛ رضا شهابی؛ محمد حسینی و مهدی فراحی شاندیز، از فعالین کارگری و سندیکایی بازداشت شده در شهرهای مختلف ایران هستند.

منابع حقوق بشری همچنین از وضعیت نامعلوم میثم نجاتی عارف فعال کارگری بازداشت شده در هفته های اخیر خبر داده و خانواده وی با مراجعه به دادگاه انقلاب، همچنان پیگیر وضعیت این دانشجو و فعال کارگری هستند.

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار