پوستر: راه سبز شدن بر هیچکس بسته نیست

پوستر: راه سبز شدن بر هیچکس بسته نیست
طراح: دوست سبز

این ما نبودیم که سبز را انتخاب کردیم، بلکه سبز بود که ما را برگزید. آیا ممکن است که این رنگ، برادران ما را نیز برگزیند؟ آری ممکن است، زیرا ذی‌جود کسی است که به حیله حیله‌زننده نگاه نمی‌کند، و راه سبز شدن بر هیچ کس بسته نیست.
میر حسین موسوی

0 comments:

ارسال یک نظر