نشریه تایم، شخصیت سال ۲۰۱۱ را فرد «معترض» اعلام کرد

 جـــرس: همانند سال های گذشته، امسال نیز نشریه بین المللی «تایم»، شخصیت سال را معرفی کرد و سال ۲۰۱۱، به «معترض»، بعنوان شخصیت سال اختصاص یافت.


این نشریه به این دلیل «معترض» را شخصیت سال معرفی کرده است که معترضان و تظاهرکنندگان در نقاط مختلف جهان سبب تغییرات و «دگردیسی» های عمده سیاست جهانی شده‌اند.


در شماره آخر این نشریه در سال جاری میلادی، با رویکردی به حوادث دوازده ماه اخیر، نیم نگاهی به رخدادهای شمال آفریقا و منطقه خاورمیانه داشته و مردم معترضی که سبب تغییرات در کشورهای منطقه شدند را، بعنوان شخصیت سال معرفی کرده است.


در این یادداشت، همچنین معترضان جنبش «اشغال وال استریت» در آمریکا و همچنین مخالفان نظام سرمایه داری که طی ماههای اخیر دست به اعتراضات مختلفی در سراسر جهان زده اند، در ردۀ معترضان و شخصیت های سال قرار گرفته اند.


طی سال های اخیر، این نشریه علاوه بر شخصیت ها و مقامات سیاسی، مذهبی و علمی، حوادث و رخدادها و همچنین عوامل اجتماعی را نیز بعنوان شخصی سال معرفی کرده بود.


این چهره ها و شخصیت ها، از لحاظ تاثیرگذاری بر جهان یا جوامع – فارغ از خوب یا بد- بعنوان شخصیت انتخاب می شوند.

0 comments:

ارسال یک نظر