دکتر سعید مدنی بازداشت شد

جرس: دکتر سعید مدنی، عضو شورای فعالان ملی مذهبی ‌شنبه شب بازداشت شد.

به گزارش جرس از تهران، دکتر مدنی و همسرش در خیابان بازداشت می شوند. نیروهای امنیتی آنگاه همراه با بازداشت شدگان به منزل شخصی مدنی مراجعه کرده برای چند ساعت خانه مورد بازرسی قرار می گیرد. نیروهای امنیتی کیس و هارد کامپیوتر مدنی و فرزندانش و نیز تعدادی از جزوات و کتاب ها و فیش های تحقیقی وی را با خود می برند.

نیروهای امنیتی آنگاه به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، و دفتر این پژوهشگر اجتماعی رفته، آنجا را نیز مورد بازرسی قرار می دهند.

مطابق خبر رسیده، دکتر مدنی به زندان اوین منتقل شده است.

این پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی، از نزدیکان مهندس عزت الله سحابی و عضو شورای سردبیری ماهنامه ایران فردا، و چند سال سردبیر فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی بوده است.

دکتر مدنی ازجمله بازداشت شدگان ملی مذهبی در بازداشت گروهی اسفند 1379 بود. وی پس از تحمل 5 ماه حبس در سلول انفرادی و بعدتر حدود 7 ماه حبس، به قید وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد شد.

مدنی ازجمله همراهان ستاد میرحسین موسوی در انتخابات 1388 بود. وی همچنین ازجمله صاحب‌نظرانی بود که جنبش سبز را ازمنظر جنبشهای اجتماعی جدید مورد تحلیل و حمایت قرار می داد.

مدنی در ماه های اخیر بارها توسط نیروهای امنیتی مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته بود.

نیروهای امنیتی با اعمال فشار بر مقام های دانشگاه در ماه های گذشته، مانع از تدریس وی شده بودند.

بازداشت این فعال ملی مذهبی، هم زمان با بازداشت احسان هوشمند پژوهشگر ارشد جامعه شناسی و فعال ملی مذهبی، و نیز فاطمه خرسند، روزنامه نگار و کنشگر مدنی سبز، دور جدیدی از بازداشت ها را رقم زده است.

0 comments:

ارسال یک نظر