دهم بهمن؛ تظاهرات و راهپیمایی‌های سراسری

۱۰ بهمن ۱۳۵۷

ü برنامه وسیع برای لحظه ورود امام

ü تشکیل کمیته ویژه حفظ جان امام

ü حمله به سرلشگر لطیفی رئیس ژاندارمری

ü غرب و جنوب تهران در شعله های آتش

ü گروهی از همافران دستگیر شدند

ü طالقانی :عمال دستگاه می خواهند جنجال مذهبی راه بیاندازند

ü نمایندگان مجلس :تامین جانی نداریم

ü رادیو لندن:ایران به سرعت بسوی هرج و مرج می رود

ü تظاهرات و راهپیمائی‌های سراسری در اکثر شهرهای کشور علیه" بختیار" جریان دارد.

ü وزارت خارجه آمریکا دستور تخلیه فوری تمامی اتباع آمریکایی از ایران را صادر کرد.

ü تحصن روحانیونی که به رژیم "بختیار "معترض هستند ، در دانشگاه گسترش یافت و هزاران روحانی و اقشار مختلف مردم به متحصنین پیوستند.

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار