سهمیه ارز مسافرتی در بخش هوایی كاهش یافت

براساس بخشنامه بانک مرکزی

در پی بحران بوجود آمده در بازار ارز ایران، بانك مركزی جمهوری اسلامی در بخشنامه‌ای جدید به بانكها، سهمیه ارز مسافرتی - در بخش هوایی، به ازای هر نفر را از دو هزار به یكهزار دلار كاهش داد.

 بر اساس این بخشنامه، فروش ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی کمتر از ۲ سال امکان پذیر نبوده و برای سنین ۲ تا ۱۲ سال به میزان ۵۰ درصد در هر یک از حالات فوق خواهد بود. 

 به گزارش ایرنا، براساس این گزارش، فروش ارز مسافرتی برای هریک از مسافران هوایی به مقصد تمام کشور‌ها (به استثناء عراق و سوریه که ۴۰۰ دلار است) به میزان ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارز‌ها و فروش ارز مسافرتی به مسافرین زمینی، ریلی و دریایی کلیه کشور‌ها به میزان۴۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارز‌ها می‌باشد. 

 ضمناً در کلیه موارد فوق، فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار فرعی و یکبار در سال صورت می‌گیرد. 

 براساس این بخشنامه فروش ارز مسافرتی به مسافرین با سن قانونی کمتر از ۲ سال امکان پذیر نبوده و برای سنین ۲ تا ۱۲ سال به میزان ۵۰ درصد در هر یک از حالات فوق خواهد بود. 

 لازم به ذکر است فروش ارز مسافرتی به زائرین عمره مفرده، صرفاً از طریق بانک ملی ایران و با ارائه لیست مشخصات زائران که توسط دفا‌تر سازمان حج و زیارت تایید شده باشد، بدون ارائه بلیت و گذرنامه یک بار در سال و حداکثر تا سقف ۴۰۰ دلار به نرخ بازار فرعی و با رعایت شرایط سنی فوق الذکر امکان پذیر می‌باشد.

 ضمناً در كلیه موارد فوق، فروش ارز مسافرتی به نرخ بازار فرعی و یك بار در سال صورت می گیرد، این در حالی است كه پیش از این ارز مسافرتی دو هزار دلار به ازای هر نفر بود.

0 comments:

ارسال یک نظر