هشدار یکی از محافظان سابق بیت رهبری به رهبر جمهوری اسلامی

کشور در سراشیبی سقوط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی واحتمالا تهاجم نظامیانست

در ادامۀ مشارکت مقامات و شهروندان و فعالان در کمپین "نامه نویسی به رهبر جمهوری اسلامی"، که توسط محمد نوریزاد، وبلاگ نویس، هنرمند و مستندساز حامی جنبش سبز به راه افتاده، یکی از افسران ارشد سپاه و محافظان سابق بیت رهبری نیز، با ارسال نامه ای به رهبری جمهوری اسلامی، خطاب به وی هشدار داده است که "کشور در سراشیبی سقوط اجتماعی سیاسی واقتصادی و احتمالا تهاجم نظامی است. رکود و بحران اقتصادی در جهان و تنش میان قدرتهای بزرگ چون جنگ جهانی اول و دوم دیگر بار ناگزیز به جنگ دیگریست. مباد که کبریت این جنگ را بی تدبیری ما و شما در این سرزمین شعله ور کند."

 به گزارش تارنمای محمد نوری زاد، این سرهنگ سپاه همچنین به آقای خامنه ای پیشنهاد داده است تا "با تشکیل شورای آشتی ملی و دعوت از هاشمی رفسنجانی ،ناطق نوری ، حسن خمینی ،سید محمد خاتمی،محسن رضایی و علی شمخانی و….همچنین آزادی زندانیان سیاسی، سازو کاری برای آشتی ملی و تشکیل دولتی برآمده از آرا واقعی مردم" فراهم آورد.

 محمد نوری زاد در مقدمۀ این نامه آورده است:
 این نامه را یکی از محافظان رهبری برای من ارسال داشته است. بخش هایی از این نامه را که به حوزه های فردی و خصوصی افراد مربوط می شد، حذف کرده ام. بعنوان نمونه، معتقدم سیگارکشیدن رهبردرسالهای دور، هرگز ضعفی برای ایشان محسوب نمی شود. ما دوست داریم حوزه ی خصوصی افراد بر مسئولیت های آنان سایه نیندازد. به قول یکی: خوب باشند و خوب کاربکنند، خلوتشان مال خودشان. این بهادادن به خلوت و حریم حوزه های فردی مردم، نه تنها یک تأکید موکد اسلامی، که یک رویه ی درست انسانی است. درادامه نیز نام عده ای را که هم اکنون در مصدر امورند، حذف کرده ام. درمجموع، این نوشته تراوش قلم نویسنده است و بنا نیست من با همه ی نوشته ی وی موافق باشم.
 محمد نوری زاد

 متن کامل این نامه به شرح زیر منتشر شده است:
 اینجانب یکی از بازنشستگان سپاه ومحافظین بیت شما طی سالهای 71 تا 78 می باشم که در لبیک به فراخوان جهادگر صدیق محمد نوری زاد این نامه را خطاب به شما می نگارم.
 در سالهای خدمت، من با تصور اینکه شما جانشین بر حق امام خمینی (ره) هستید با عشقی خاص به وظیفه محافظت از بیت شما می پرداختم وخدا می دانددر آن 8 سال چه شبها نخوابیدم تاشما آسوده بخوابید.

 شما واعضای بیت شما هرگز ندانستید که در یکی از روزهای سال 71 هوشمندی و پایمردی من مانع ازترور شما در محوطه باغچه بیرونی کنار بیت شما در ضلع جنوبی حسینیه امام خمینی شد.

 چه اینکه فردی حدود 2 ساعت پس از جایگزینی سربازان جدید حفاظت بیت، از نا آگاهی وعدم توجیه سربازان و خواب پاسداران حفاظت سوء استفاده کرده بود و خود را وارد محوطه کاخ مرمر و به فاصله نزدیکی از شما رسانده بود که من راسا توطئه را کشف کردم. اما از آنجا که افشای این توطئه باعث عزل و دادگاه نظامی مسئول ارشد و بسیاری از مسئولین تیم حفاظت شما می شد و ضریب آسیب پذیری حفاظت را بر ملا می کرد، این موضوع هرگز فاش نشد و مقام ارشد من خود راسا با فرد خاطی برخورد کرد که نمی دانم چه بر سر او آمد؟

 اکنون پس ازچند سال منفک شدن از بیت شما و اتصالم به اقشار مختلف جامعه ودنبال کردن مسائل سیاسی کشور به خصوص وقایع تلخ پس از انتخابات 88 و به ویژه پیگیری نامه های محمد نوری زاد بر خود فرض دانستم تا برایتان نامه ای بنویسم وامیدوارم به مطالب کسی که سالها جان فدای شما بوده توجه کنید:
 1-به عنوان کسی که با تک تک اعضای بیت شما ارتباط دور ونزدیک داشته ام به شما اطمینان می دهم که جز تعدادی انگشت شمار، اکثر کسانی که با شما ارتباط دارند هرگز در شما ذوب نشده اند وفقط برای منافع مادی وجایگاه سیاسی خود ریاکارانه ومتملقانه به وظایف خود عمل می کنند.

 2-برخی ازمحافظین شما در تمامی حلقه ها دچار فساد اخلاقی شدید هستند ودر روزها وساعات غیرشیفت با استفاده از موقعیت وجایگاهشان با برخی زنان که همسرشان دارای مشکلات اقتصادی ،اجتماعی ویا در بازداشت وزندان هستند ویا نیاز شدید مالی دارند روابط //// دارند.
 در خصوص آقای //// که نزدیکترین فردبه شماست نه تنها این موضوع صادق است که وی همواره بامحافظان وحتی مردم عادی در خارج از بیت رفتاری خشن وهیستیریک دارد که من بارها شاهد درگیری فیزیکی وی با مردم بی دفاع در خیابانها بوده ام. بیش از همه رانندگان وی شاهد این رفتارها بوده اند.
 او همچنین از اعتباری که پیش شما کسب کرده به نفع برخی افراد مساله دار سو استفاده می کند که یک نمونه اش ///// – که فردی فرصت طلب روان پریش و احتمالا دارای /// است -می باشد.//// در سایه این حمایت گوش بسیاری از مسئولین دستگاهها رامی برد.وی با سرقت اطلاعات محرمانه و مصاحبه اسرا ایرانی در قرنطینه بازگشت ازستاد آزادگان وقت به امنیت ملی کشور ضربه زده اما کسی موضوع را پیگیری نکرده است.

 3-مسئولین وکارکنان دفتر نظامی شما برای خود نه تنها در نیروهای مسلح وسرداران وامیران، حکومتی راه انداخته اند که بی سر وصدا از موقعیت خود سو استفاده می کنند و ازارسال بسیاری از گزارشات طبقه بندی شده نیروهای مسلح وبه خصوص سپاه به دفتر شماخودداری می کنند.قرابت سردار //// وسردار /// و رفاقت آنان با سرداران سپاه درستادکل قوا ،ستاد کل سپاه وحوزه نمایندگی فقیه یکی از عوامل این سهل انگاری است که قطعا با این مسامحه امتیازات ویژه ای از سوی رده ها وسرداران متخلف دریافت میکنند.

 4-شهوت به ثروت ورانت خواری حجت الاسلام //// ومراوداتی که وی با چهره های اقتصادی چه در داخل و چه در خارج کشور دارد ومتاسفانه آوازه آن در سطوح مختلف جامعه پیچیده است ودامنه این اخبار تاآنجا پیش رفته که حتی مردم می دانند که ایشان //// دارد.

 5-به شماتوصیه می کنم به نزدیکترین کسانتان در بیت با دیده تردید بنگرید.حتی به حجت الاسلام ////.
 او گر چه به تحقیق از فساد مالی واخلاقی مبراست اما انسان پیچیده وباند گرایی است و بسیاری ازشخصیت های پشت پرده وبعضا منتقد به شما با او ارتباط مستقیم وغیر مستقیم دارند.آنچه من فهمیده ام اینست که برخی از شخصیت های قم که نمی خواهند یا نمی توانندارتباط مستقیم با شما داشته باشند، منویات خویش را از طریق اقربای وی در همدان به ایشان منتقل و/// آن موضوعات را با شما مطرح وبه تامین خواسته های آنان کمک می کند.
 مساله دیگرارتباط عمیق آقای //// با شخصی به نام /// است. فردی با شخصیت بسیارمرموز که علاوه بر داشتن ارتباطات مختلف در خارج کشور در داخل نیز با برخی تکنوکراتها واصلاح طلب ها ارتباط دارد.

 6-برخی ازافرادی که به شما نزدیکند ویا از توجه وحمایت ویزه شما برخوردارند به خاطر عملکردوگفته های تند ونسنجیده نه فقط در جامعه که حتی در میان نیروهای وفادار به انقلاب یا منفورند و یابه آنها نگاه بشدت منفی وجود دارد که از آن جمله اند:
 سردار رادان،سردار احمدی مقدم ،سردار نقدی ، حجت الاسلام طائب ،حجت الاسلام محسنی اژه ای ،دولت آبادی دادستان تهران ،قاضی مرتضوی وقاضی صلواتی و….
 ادعای آنهابه نزدیکی به شما و حمایت شما از آنان نه تنها برای شما اعتبار نمی آفریند که ازمحبوبیت شما در میان وفاداران به انقلاب بشدت کاسته است.

 7- به نظرمن رویکرد شما در تضعیف تدریجی حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی واجازه تعرض وبرخورد سیاسی به ایشان وفرزندانش اشتباه استراتژیکی بوده است که مرتکب شده اید.البته می دانم که ایشان حتی قبل از پایان ریاست جمهوری اش رویاهایی در سر پرورانده بود اما به نظر من گزارشات دریافتی علیه وی اغراق آمیز بوده وذهن شما را نسبت به ایشان بدبین کرده است.مطمئنم کسانی که این گزارشات را ارائه کرده اند نه تنها دشمن شما که دشمن انقلاب اسلامی هستند.

 به شماتوصیه می کنم روی تک تک عوامل و تک تک گزارش ها بررسی عمیق تری داشته باشید و تا زمان نگذشته از ایشان دلجویی و به برخی از نظرات وپیشنهادات ایشان عمل کنید.یادتان باشد ایشان در رهبری شما نقشی کلیدی داشتند.

 8-اشتباه دیگر شما طرد آقایان محسن رضایی کلیدی ترین فرمانده سپاه وعلی شمخانی مرد شماره 2سپاه است.بازی شما با این 2 چهره که اتفاقا همچنان دارای شان ومحبوبیتی هم درمیان فرماندهان وسایر اعضا سپاه وهم محافل وجمعیت های دیگر می باشند، آنان را به شدت از شما رنجانده است واگر همچنان خود را سرباز شما می دانند اما در قلبشان کدورت وتردید موج می زند بالتبع این واگرایی ، بسیاری از سرداران سپاه ،افسران ارشد ،ایثارگران وآزادگان نیز نسبت به شما وضع مشابهی دارند وهمین بشدت از محبوبیت شما در دل آنها کاسته است. این حتی شامل عزیز جعفری هم می شود ودرک این موضوع فقط در محافل خصوصی ممکن است .متاسفانه دفتر نظامی روی این موضوع کار نکرده است واین مساله به اطلاع شما نرسیده است.

 9- می دانم که شما دارای مشاوران مختلف و اتاق های فکر در خصوص مسائل راهبردی واستراتژیک هستید. به شما توصیه می کنم از مهره های تندرو و سوخته نظیر حسین شریعتمداری وتیم اش فاصله بگیرید. در سنوات قبل به حاشیه راندن علیرضا افشار ،محمد باقر ذوالقدرو…چه به تدبیر خودتان وچه به پیشنهاد دیگران کار بسیار درستی بود متاسفانه مقالات آقای شریعتمداری که به عنوان ترجمان دیدگاههای شما مطرح است بازتاب نا مطلوبی حتی درمیان وفاداران انقلاب دارد.مراودات پنهان وی با اشخاص تند رو چون روح الله حسینیان وحاجی محمد زاده وارتباط گذشته اش با سعید امامی وبرخی اشخاص که از افشای نامشان امتناع می کنم به هیچ وجه به نفع شما نیست.

 10-واگذاری وکسب قدرت توسط برادران لاریجانی چهره ای نا مانوس ،غیر دموکراتیک و طایفه سالارانه به ساختار سیاسی ایران تحمیل کرده است . به شما توصیه می کنم که تغییراتی اساسی در این ترکیب پدید آورید.

 11-حمایتهای بی حد وحصر شما از محمود احمدی نژاد از ابتدا وبه خصوص حمایت شدید توام باتهدید شما از وی در دور دوم ریاست جمهوری سوال بر انگیز ویک اشتباه بزرگ استراتژیک بود وشان ومقام شما را در افکار عمومی و اکثریت جامعه به شدت تنزل داد و شما از آن به بعد مدام تصمیماتی از سر خشم گرفته اید که وضع را بدتر کرده است.
 مطمئن هستم که بدبینی و برخورد شدید شما با رهبران اصلاح طلب بخصوص دستگیری و زندانی کردن آنان اشتباهی غیر قابل جبران است و بزرگترین اشتباه شما زندان خانگی 2 چهره انقلابی ،مطرح و نزدیک امام یعنی آقایان میرحسین موسوی ومهدی کروبی بود.به خصوص که خانواده امام خاصه سید حسن خمینی از این اقدام شما به شدت نا راضی اند واین را بارها در اجتماعات مختلف مطرح کرده اند.زندانی کردن موسوی که به تایید شورای نگهبان شما بیش از 13 میلیون رای آورده و به باور عمومی وحتی بسیاری از اصولگرایان وزارت کشور احمدی نژاد با تخلف وتقلب میلیونها رای وی را دزدیده اند، یعنی زندانی کردن میلیونها ایرانی، و خود را نه رهبر آنان که زندانبان آنان دانستن .

شاید ندانید که اکنون عمده سرداران سپاه ونیروهای تحت امر نه تنها به خاطر حمایت از احمدی نژاد نادمند که بی صبرانه منتظر چراغ سبز شما برای خلع ید از وی می باشند.

 12- گفتمانی که برادر ارجمند محمد نوری زاد از نامه اول با شما آغاز کرد گفتمانی صادقانه وغیرجناحی بود.سخن ایشان چون از دل بر آمده بود لاجرم بردل های میلیونها ایرانی نشست ونمی دانم چرا بر دل شما ننشست! ومتاسفانه نظر نا صواب متملقان شما را به اشتباهات بزرگ کشانید. بارها در محافل خصوصی از زبان خیر خواهان شما شنیدم :کاش آقا به پیشنهادات نوری زاد عمل می کرد. من نیز به عنوان کسی که سالها جان فدای شما بودم ویک بار شما را از مرگ حتمی نجات دادم نیز همین پیشنهاد را دارم .

در این جو ارعابی که ساخته اید، کار محمد نوری زاد یگانه است. مطمئنم هزاران نفر خواسته اندچنین کنند اما جرات نکرده اند . چنانچه من جان فدا هم جرات افشای نام خود را ندارم.

 13-از شمامی خواهم تا دیر نشده خرد ورزی کنید و با پالایشی جدی در بیت افراد تندرو ،افرادشیفته قدرت وثروت و افراد فاسد را از پیرامون خود برانید.

 بیش از همه از اندیشه ها و افعال غیر قابل پیش بینی احمدی نژاد وتیمش بترسید و تمرکز خود را معطوف به عزل آنان کنید.

 با تشکیل شورای آشتی ملی و دعوت از آقایان هاشمی رفسنجانی ،ناطق نوری ، حسن خمینی ،سید محمد خاتمی،محسن رضایی وعلی شمخانی و….همچنین آزادی زندانیان سیاسی، سازو کاری برای آشتی ملی و تشکیل دولتی برآمده از آرا واقعی مردم فراهم آورید.

 این هشدارمرا جدی بگیرید: کشور در سراشیبی سقوط اجتماعی سیاسی واقتصادی واحتمالا تهاجم نظامیانست. رکود وبحران اقتصادی در جهان وتنش میان قدرتهای بزرگ چون جنگ جهانی اول ودوم دیگر بار ناگزیز به جنگ دیگریست .مباد که کبریت این جنگ را بی تدبیری ما و شما در این سرزمین شعله ور کند.
 وسلام بر آنکس که راه هدایت پیمود
 سرهنگ پاسدار ………………… محافظ سابق شما

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار