یک فعال کارگری: ادعای دولت مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل کذب است

یک فعال کارگری اعلام کرد: نرخ اعلامی دولت مبنی بر ایجاد یک میلیون شغل کذب است.

حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با ایلنا ضمن اشاره به افزایش نرخ بیکاری در ایران اظهار داشت: در حال حاضر دولت مدعی کاهش نرخ بیکاری است؛ این در حالیست که ادعای تامین اجتماعی مبنی بر افزایش ۱۲ هزار نفری تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری بیانگر آن است که نرخ بیکاری در ایران بیش از ۱۴ درصد است.

این فعال کارگری با اشاره به افزایش نرخ بیکاری در ایران یاد آور شد: در حال حاضر مکانیزم‌های مرکز آمار ایران برای سنجش نرخ بیکاری غیر قابل استناد است.

حاج اسماعیلی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم توسعه سیاست‌های اشتغال‌زایی در کشور یاد آور شد: باتوجه به این که امکانات و بسترهای لازم برای ایجاد اشتغال در کشور فراهم نیست، آماری که دولت در خصوص اشتغالزایی ارائه می کند با تردید مواجه است.

او افزود: در حال حاضر دولت با نرخ رشد اقتصادی کمتر از سه درصد مدعی ایجاد یک میلیون فرصت شغلی است این در حالیست که ظرفیت اقتصادی کشور تنها جوابگوی ۷۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور است.

او اظهارات معاون اول رئیس جمهوری را مبنی این که نرخ بیکاری در ایران معادل اشتغال اتباع بیگانه است را رد کرد و گفت: نرخ بیکاری در ایران بیش از سه میلیون نفر است.

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار