دوشنبه پنجم دی به نام شهید سید علی موسوی

اولین دوشنبه ماه دی به نام شهید سید علی موسوی، شهید مظلوم عاشورای ۸۸، نام گذاری شده است.

به گزارش تحول سبز، در دومین دوشنبه اعتراضی که به دعوت سید مصطفی تاجزاده برگزار می شود، روز پنجم دی ماه به نام یکی دیگر از شهدای جنبش سبز و اینبار به نام شهید سید علی موسوی که در عاشورای سال ۸۸ به شهادت رسید نام گذاری شده است. همراهان جنبش سبز در این روز دست به روزه سیاسی و یا اعتصاب غذای یک روزه می زنند.

پیش تر مصطفی تاج زاده در یکی از مصاحبه های خود پیشنهاد کرده بود تا هم وطنان برای نشان دادن اعتراض خود به حاکمیت در کنار دیگر فعالیتهای خود در اولین دوشنبه هر ماه را به نام یک شهید نامگذاری کنند و در آن روز دست به روزه اعتراضی و یا اعتصاب غذا بزنند و در هر مکانی که می توانند دور هم جمع شده به تبادل اخبار و بحث و بررسی مسایل روز بپردازند.

این فعال سیاسی که خود در قرنطینه زندان اوین نگهداری می شود و بیش از یک سال است که به روزه های متوالی اعتراضی خود ادامه داده است در قسمتی از مصاحبه مذکور پیشنهاد خود را این گونه مطرح کرده بود:

"پیشنهاد می کنم هم وطنان عزیز برای نشان دادن اعتراض خود به اقدام غیرقانونی حبس خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و نیز محکومیت احکام غیرقانونی و غیرعادلانه علیه فعالان سیاسی، انتخاباتی، مطبوعاتی، فرهنگی و هنری و اعلام هم بستگی با همه زندانیان سیاسی و عقیدتی در کنار فعالیت های دیگر، اولین دوشنبه هر ماه را روزه بگیرند و یا دست به اعتصاب غذا بزنند. هنگام غروب نیز در هر محل و مرکز در دسترس، از خوابگاه ها و کوی دانشگاه تا مسجد و تکیه و رستوران و حتی در دفاتر و منازل دور هم جمع شوند و به تبادل اخبار و گفت و گو درباره اوضاع ایران و منطقه و جهان بپردازند. گزارش آن را نیز البته با رعایت جنبه های احتیاطی و امنیتی در شبکه های اینترنتی منعکس کنند تا این حرکت به تدریج عمومی شود و هر ماه تعداد بیشتری در آن مشارکت کنند"

کمپین "دوشنبه های اعتراض" نیز در فراخوانی در صفحه فیس بوک خود هم وطنان را به شرکت در این حرکت اعتراضی فراخوانده است. در پوستر های منتشر شده در این کمپین دلایل این حرکت "اعتراض به حصر سران جنبش سبز، همراهی و همدردی با خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی، اعتراض به دادگاههای فرمایشی و احکام غیر قانونی و بازگشت به خویشتن و تامل به نقشی که تک تک مان در برابر جنبش سبز داریم" خوانده شده است.

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار