آشنایی با زندانیان سیاسی - بهنام ابراهیم زاده

بهنام ابراهیم‌زاده، فعال حقوق کودکان، فعال کارگری و عضو کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل آزاد کارگری است.
بازداشت
بهنام ابراهیم‌زاده، در تاریخ ۲۲ خرداد ماه ۸۹ در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شده است.
پیگیری
وی هنگام دستگیری و بازداشتش در بند ۲۰۹ زندان اوین مورد ضرب وشتم قرار گرفته، که در نتیجه به‌شدت زخمی شده و دو دنده‌اش شکسته است و در وضعیت وخیمی در زندان بسر می‌برد.
در تاریخ ششم مرداد ماه گزارش شد از وضعیت بهنام ابراهیم زاده هیچ خبری در دست نیست. وی از تاریخ ۷ مهر در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتصاب غذا زد که ۱۵ روز به درازا انجامید و پس از آن وی را به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل کردند.
در تاریخ ۲۰ آبان گزارش شد، زمان برگزاری دادگاه بهنام ابراهیم‌زاده ۱۶آبان ماه سال ۸۹ تعیین شده بود که به دلیل عدم حضور نماینده دادستان این دادگاه برگزار نشد. بهنام ابراهیم زاده از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد. پرونده او ابتدا به دادگاه تجدید نظر و سپس به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد که هر دو ارگان حکم صادره را غیر عادلانه خواندند. ولی در مورد تبرئه او هیچ اقدامی نکردند و پرونده را مجددا به شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب برای محاکمه ارجاع دادند که در این راستا قرار بر آن بود که ۲۹ فروردین ۱۳۹۰ دادگاه وی مجددا برگزار گردد که علی رغم حضور وکیل و خانواده‌ی ابراهیم‌زاده در دادگاه، جلسه به دلیل عدم حضور قاضی مقیسه‌ای برگزار نشد و به زمان نامعلومی موکول شد. که به دنبال آن به دلیل اعتراض وکلا به حکم طولانی ۲۰ سال زندان و هماهنگ نبودن اتهامات با این میزان مجازات به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود از سوی دیوانعالی کشور نقض شد و طبق تشخیص قضات دیوان برای دادرسی دوباره به شعبه ۲۸ ارجاع داده شد که هنوز زمان دادرسی مجدد تعیین نشده است.

0 comments:

ارسال یک نظر