پوستر: رای من کجاست؟

پوستر: رای من کجاست؟  
طراح: دوست سبز

رای من شهادت یک پرواز
رای من جاری خون بر آسفالت
رای من یک پیکر در تابوت
رای من در خاک است!

0 comments:

ارسال یک نظر

آخرین آخبار