روزنامه اعتماد ۲۸ دی ماه منتشر می‌شود

مدير مسئول روزنامه‌ اعتماد از  انتشارمجدد  اين روزنامه از بيست و هشتم دى ماه خبر داد.

به گزارش ايلنا، حضرتی  با اعلام اينكه مدت توقيف روزنامه‌ى اعتماد در حكم صادره دو ماه بوده است، گفت اين مدت در بيست و هشتم دى ماه به پايان خواهد رسيد و دست‌اندركاران روزنامه تصميم به چاپ دوباره‌ى آن دارند.

به‌گفته‌ى مديرمسئول روزنامه‌ى اعتماد تا كنون حكم تازه‌اى مبنى بر افزايش زمان توقيف روزنامه صادر نشده است.

0 comments:

ارسال یک نظر